Textielactie

BCT doet al jaren mee aan de textielactie van de gemeente Tilburg.

Wat is die actie en waarom is die erg nuttig?
Naast een positieve bijdrage die we daarmee leveren aan het milieu kunnen we op deze manier ook  extra inkomsten voor onze club genereren.

Om sportverenigingen (en scholen) te motiveren verdubbelt de gemeente de opbrengst bij de drie scholen/verenigingen die het meest aantal kilo’s textiel inzamelen. Wij sorteren, de gemeente recycled.

Als voorbeeld in het najaar van 2016 werd 14.643 kilo textiel opgehaald en werd aan de deelnemende scholen en verenigingen werd ruim €5.634,50 uitbetaaldO

Wat is textiel?

Ook textiel is een aparte afvalsoort en hoort daarom te worden gesorteerd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kleding, riemen, schoenen, gordijnen en beddengoed.

Wat mag niet in de textielcontainer?

Vloerbedekking (mag bij grof huisvuil), zwaar vervuilde kleding (olie-, verfvlekken of nat) mag bij restafval.

Wat gebeurt ermee?

Bruikbare kleding en schoeisel wordt verkocht als tweedehandskleding in arme landen. Een deel van het textiel dat niet meer bruikbaar wordt gerecycled tot grondstof voor textielmaterialen, bijvoorbeeld garens voor het maken van nieuwe kleding, maar ook voor vloerbedekking, dekens en vilt voor geluidsisolatie. Van kapotte kleding worden ook poetsdoeken en isolatiemateriaal gemaakt. Wat overblijft, wordt verbrand, dit is landelijk zo’n 8%.

Onder het motto: “gebruikt textiel: voor de draad ermee!”   doet BCT regelmatig aan deze acties mee.

Het verzamelen van textiel vindt door onze vereniging al een aantal jaren plaats bij Ad Nouwens. Die slaat de aangeleverde spullen tijdelijk op, in afwachting van de gemeentelijke acties, waarbij een container bij hem wordt afgeleverd.  Dus jullie kunnen gedurende het hele jaar het overbodige textiel bij hem afleveren. Maar mochten jullie hier niet aan toegekomen zijn, dan is deze voorjaarsactie een goede gelegenheid om dat alsnog te doen.

Adres hiervoor: Ringbaan Noord 23a, textiel graag in plastic zakken naast de garage te plaatsen. Bij grote hoeveelheden van te voren even hierover contact met hem opnemen: via email (nono-nonono@home.nl of telefonisch:  013-5430958).