Beste badmintonliefhebber of -geïnteresseerde,

Leuk dat je onze website bezoekt voor het inwinnen van informatie over BCT. Echter, uit ervaring kunnen wij vertellen dat badminton spelen veel leuker is dan over badminton lezen. Daarom zijn de eerste twee speelavonden bij ons gratis. Graag nodigen we je uit op een van onze speelavonden te komen spelen, waarop je kennis kunt maken met onze vereniging, en in het bijzonder onze leden, en natuurlijk met de badmintonsport.

 

 

 

 

Lidmaatschap

Als je meteen lid wil worden dan kun je het inschrijfformulier uitprinten en na invullen opsturen naar de ledenadministratie, of het Word-formulier digitaal invullen en vervolgens naar de ledenadministratie sturen.

Het lidmaatschap ga je voor minimaal één jaar aan. Als je het lidmaatschap wenst te beëindigen, word je verzocht de ledenadministratie daarvan TIJDIG EN SCHRIFTELIJK in kennis te stellen. Opzeggingen dienen plaats te vinden voor 1 april van het betreffende verenigingsjaar. Ook vragen we op de eerste speelavond pasfoto’s in te leveren (senioren en recreanten 2 pasfoto’s en jeugdleden en VB-ers 1 pasfoto). Tenslotte geef je met je inschrijving aan dat je kennis hebt genomen van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en daarmee akkoord gaat. Het Huishoudelijk Reglement kun je vinden op de website.

Als je meer informatie wil ontvangen of als je een keer wil meespelen, kun je het beste contact opnemen met onze ledenadministratie.

ledenadministratie@bc-tilburg.nl

Rittenkaart

Voor hen die vaak niet kunnen maar toch weleens een shuttle willen slaan. Ook zeer geschikt om aan vrienden of kennissen cadeau te doen om ze kennis te laten maken met de badmintonsport bij een gezellige vereniging… Of voor vrienden en kennissen die door werkzaamheden vaak verhinderd zijn en geen jaarabonnement willen…. Of voor vrienden en kennissen die om welke reden dan ook geen lid willen worden, maar wel graag een aantal keren willen badmintonnen.

 

 

 

Lidmaatschap

Kosten en Betaling

Algemeen:

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één jaar. Na het eerste jaar wordt deze automatisch verlengd per verenigingsjaar (zie bij item à lidmaatschap à opzeggen). Het jaarlidmaatschap staat los van de wijze van betaling. Dus ook met een maandelijkse incasso is het lidmaatschap aangegaan voor een heel jaar.

Bij inschrijving word je verzocht om Vereniging Badminton Club Tilburg, te machtigen de verschuldigde contributie en, indien van toepassing, competitie- en eventuele overige bijdragen te laten innen via automatische incasso in twee termijnen, te weten in januari en juli. Maandelijks via incasso betalen is ook mogelijk. Het jaarbedrag wordt door 12 gedeeld en vermeerderd met € 1,-.

Het verschuldigde bedrag wordt van een op te geven IBAN-rekening geïncasseerd.

Wanneer je niet akkoord bent met een van deze afschrijvingen kun je binnen 30 dagen aan je eigen bank een opdracht geven tot terugboeking.
Wanneer je gebruik maakt van het digitale formulier en daarbij een IBAN-rekening en naam invult, gaan we ervan uit dat je deze machtiging verleent.

 

 

Jaarcontributies Lidmaatschap

Jeugd

Jeugd/Junioren (leeftijd van 6 tot en met 16 jaar) trainen op maandag van 19.00 uur tot 20.30 uur. Nieuwe leden spelen in het begin van het kalenderjaar mee in de minicompetitie. Dat is een competitie om te ervaren hoe leuk het is om competitie te spelen. Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar wordt het jeugdlid ingedeeld in een team om competitie te spelen. Deze regionale competitie wordt voornamelijk gespeeld op de zondagmorgen in de periode van medio september tot medio februari.

Junioren

149,-

Junioren Competitie

155,-

 

 

Recreant

Recreanten spelen hun partijtje badminton op woensdagavond van 19.30 uur tot 22.30 uur. Er is een recreantencompetitie, die Midweekcompetitie wordt genoemd. Deelname aan deze competitie is vrijblijvend. Deze competitie bestaat uit ongeveer 12 wedstrijden, die gespeeld worden op de ‘vaste’ speelavond van de teams (voor de thuiswedstrijden van BCT op woensdag) in de periode van medio oktober tot en met april.

Recreanten

189,-

 

 

Senioren

Senioren trainen op maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Deelname aan de regionale competitie is vrijblijvend. Deze regionale competitie wordt voornamelijk gespeeld op de zondagmorgen in de periode van medio september tot medio februari.

Senioren + training

239,-

Senioren + training + competitie

275,-

Senioren + competitie

208,-

 

 

VB-lid

VB-ers ofwel Verstandelijk Beperkten (wijzelf hebben het liever over spelers met mogelijkheden) spelen op woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur.

VB-er

115,-

 

 

Overige kosten

  • Eenmalig inschrijfgeld: € 10,00
  • Bondscontributie (2022): € 14,90
  • Incasso 2x per jaar € 0,00
  • Maandelijkse incasso € 1,00 (per maand)
  • Kosten bij geen automatische incasso € 7,50 per factuur
  • Kosten 1e aanmaning € 7,50
  • Kosten 2e aanmaning € 15,00
  • Kosten deelname overige competities wordt vastgesteld in de A.L.V. overeenkomstig tarief Badminton Nederland

 

 

Rittenkaarten

Voor hen die regelmatig niet kunnen maar toch weleens een shuttle willen slaan. Ook zeer geschikt om aan vrienden of kennissen cadeau te doen om ze kennis te laten maken met de badmintonsport bij een gezellige vereniging… Of voor vrienden en kennissen die door werkzaamheden vaak verhinderd zijn en geen jaarabonnement willen…. Of voor vrienden en kennissen die om welke reden dan ook geen lid willen worden, maar wel graag een aantal keren willen badmintonnen.

5-Rittenkaart Jeugd

27,50

10-Rittenkaart Jeugd

52,50

5-Rittenkaart Recr.

35,-

10-Rittenkaart Recr.

65,-

Rittenkaart VB-er (5x)

20,-

Rittenkaart VB-er (10x)

37,50

Zoals aan gegeven zijn er 5- en 10-Rittenkaarten verkrijgbaar per categorie. Voor de Rittenkaart dient ook het inschrijfformulier ingevuld te worden, waar deze als optie staat aangegeven.

 

 

Meedoenregeling

Voor mensen met een sociaal minimum bieden wij via de gemeente aan mee te spelen via de meedoenregeling. Dit is een regeling van de gemeente Tilburg. Je dient je hiervoor eerst aan te melden bij de gemeente. Indien de aanvraag wordt toegekend, krijg je korting om bij ons mee te spelen. Als je je bij ons inschrijft, geeft het door de gemeente toegekende nummer door (aan te geven op het inschrijf formulier), zodat BCT een deel van de contributie kan innen bij de gemeente.