Sponsoren

Waarom zijn wij op zoek naar sponsoren?

De belangrijkste sponsoren van BC Tilburg zijn natuurlijk de eigen leden.

Maar ook wij zijn erg blij met extra sponsoren. Naast de doelstelling om laagdrempelig te zijn, om zodoende zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om plezier aan badminton te beleven, voelen we ons ook als club verbonden met de maatschappij. Zo behoort een groep personen met een verstandelijke beperking tot onze recreanten. En natuurlijk geldt ook voor een club als BC Tilburg dat om die laagdrempeligheid te kunnen bieden de financiële middelen aanwezig moeten zijn.

Als sponsoring hieraan een bijdrage kan leveren, en dit voor beide partijen een duidelijke meerwaarde oplevert, dan ondersteunen wij dit. Op de site kunt u de organisaties zien die ons op dit moment sponsoren.

Wat kunnen we sponsoren bieden?

Om te beginnen zijn we een ambitieuze club, met gedreven mensen in het bestuur om dit ook waar te maken. Onze ambitie is om de badmintonsport in de volle breedte te beoefenen. Dit houdt enerzijds in deelnemen aan de landelijke en regionale competitie, waarbij op de middellange termijn zelfs een rol spelen op landelijk topniveau het doel is.En anderzijds door speelmogelijkheden te bieden aan vele recreanten, jeugdleden en zoals eerder gezegd personen met een verstandelijke beperking.

BC Tilburg heeft inmiddels een zodanige naam in Nederland opgebouwd dat de Nederlandse Badmintonbond (Badminton Nederland, BN) ons de organisatie van een aantal toernooien heeft toevertrouwd. Daarnaast organiseren wij zelf toernooien. Deze activiteiten bieden tal van sponsormogelijkheden, uiteenlopend van adverteren in vast verschijnende nieuwsbrieven en op de internetsite, tot sponsoring van competitieteams.

We kennen verschillende sponsorvormen, die niet maat- maar richtinggevend. In overleg met de sponsor wordt een definitieve invulling overeengekomen. Gemaakte afspraken worden uiteindelijk vormgegeven in een sponsorovereenkomst, waarin de rechten en plichten van beide partijen zijn opgenomen.

Als u zich hierdoor aangesproken voelt en overweegt om BCT te sponsoren willen we graag dat u contact opneemt  met de Sponsorcommissie:SC@bc-tilburg.nl of met de Penningmeester: Penningmeester@bc-tilburg.nl