Opzeggen? Neem dan contact op met ledenadministratie@bc-tilburg.nl.

Tijdens de in 2013 gehouden Algemene Ledenvergadering is met meerderheid besloten om het verenigingsjaar van BC Tilburg te wijzigen. Het nieuwe verenigingsjaar loopt voortaan van 1 augustus t/m 31 juli. Het verenigingsjaar loopt nu parallel met de competitiejaargang. Tevens is besloten om een nieuwe opzeggingstermijn in te voeren: vóór 1 april van het betreffende verenigingsjaar.

Het beëindigen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Zonder schriftelijke opzegging is het lid zijn contributie verschuldigd.

Per 1 december 2011 is een nieuwe wet van kracht met betrekking tot het stilzwijgend verlengen van een lidmaatschap. Voor sportverenigingen blijft het mogelijk om het lidmaatschap stilzwijgend te verlengen met een jaar mits de vereniging de leden de noodzakelijke informatie, met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap, eenvoudig beschikbaar maakt. De leden kunnen de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig raadplegen: www.bc-tilburg.nl

Hierbij wil het Bestuur van Badminton Club Tilburg duidelijk aangeven welke richtlijnen de vereniging zal hanteren m.b.t. het stilzwijgend verlengen van het lidmaatschap.

“Het lidmaatschap van Vereniging Badminton Club Tilburg kan opgezegd worden. Het lidmaatschap is gebonden aan het verenigingsjaar(1 aug. t/m 31 juli), waardoor de opzegging geldt voor het nieuwe verenigingsjaar. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 april. Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren. Een brief of e-mail kan gericht worden aan de ledenadministratie. Vóórdat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan. Indien niet op tijd is opgezegd door het lid ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe verenigingsjaar.”