Na het succes van ons toernooi in 2023 hebben we op veler verzoek als BV Huizen ’96 besloten om ook in 2024 de 26 uur van Huizen te organiseren. Deze 11e editie van ons bekende en gezellige toernooi zal plaats vinden op zaterdag 13 en zondag 14 april 2024 van 14:00 uur zaterdagmiddag tot en met 16:00 uur zondagmiddag in Sportcentrum de Meent te Huizen. Er wordt non-stop 26 uur gespeeld. Inschrijven kan via toernooi.nl in de categorieën 3, 6 en 8. 
 
Wij verzoeken u ons unieke toernooi onder aandacht van uw leden te brengen.
 
 
Vriendelijke groeten,
 
Steef Vredeveld
 
Toernooileider
BV Huizen ‘96
 
06 27438536

Reglement
Inschrijving is pas definitief zodra deze is bevestigd door de toernooicommissie

Voor het elfde jaar organiseert BV Huizen ’96 haar 26 uurs toernooi. Net als voorgaande jaren zullen we er weer een zeer gezellig toernooi van maken.
Het 26 uurs toernooi wordt in poule systeem gespeeld. Je bent hierdoor verzekerd van meerdere wedstrijden. Het toernooi wordt gespeeld op 13 en 14 april 2024 op de 9 banen van Sportcentrum de Meent, Graaf Wichman 177 in Huizen.

Toernooileider: Steef Vredeveld
Tel. 06-27438536
E-mail: toernooi@bvhuizen96.nl
Website: www.bvhuizen96.nl

TOERNOOIREGLEMENT
1 Algemeen
Het toernooi wordt gespeeld volgens het toernooireglement en de geldende algemene bepalingen van Badminton Nederland (zie Toernooireglement).

2 Speelgerechtigheid
Gerechtigd tot deelname zijn alle leden van de BN of een bij de IBF aangesloten Bond
categorie.8 Spelers die in het seizoen 2023-2024 ten hoogste 7e divisie hebben gespeeld als vastspeler van een team.*
categorie.6 Spelers die in het seizoen 2023-2024 ten hoogste 5e divisie hebben gespeeld als vastspeler van een team.*
categorie.3 Spelers die in het seizoen 2023-2024 ten hoogste 2e divisie hebben gespeeld als vastspeler van een team

Op bovenstaande regels zullen geen uitzonderingen gemaakt worden. Spelers die naar het oordeel van de toernooicommissie te laag inschrijven, kunnen door de toernooicommissie in een hogere categorie geplaatst worden. Deelname aan dit toernooi is toegestaan voor spelers vanaf 16 jaar.

3 Wedstrijdsysteem
Het toernooi wordt gespeeld volgens het poule-/afvalsysteem. De toernooicommissie heeft het recht een nummer te laten vervallen indien hiervoor minder dan 5 inschrijvingen zijn ontvangen. Indien het totaal aantal inschrijvingen minder dan 320 partijen oplevert, kan het toernooi komen te vervallen. De eventueel voldane inschrijfgelden van de vervallen onderdelen zullen worden gerestitueerd.

4 Te spelen nummers
Per categorie zal worden gespeeld in de spelsoorten herenenkel, damesenkel, herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel. Een deelnemer mag, verdeeld over de categorieën, aan maximaal drie onderdelen deelnemen. Hou er wel rekening mee dat er in poule systeem gespeeld wordt. Inschrijven voor drie onderdelen kan betekenen dat je heel veel wedstrijden moet spelen.
In een hogere categorie inschrijven is toegestaan.

5 Inschrijving
Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden via www.toernooi.nl . De inschrijving sluit op 31 maart 2024 of eerder indien het maximale aantal partijen (450) is bereikt. De inschrijfgelden bedragen €19,-voor één onderdeel, €30,-voor twee onderdelen en €38,-indien wordt ingeschreven voor 3 onderdelen. Dit bedrag is inclusief ontbijt en gebruik van alle extra faciliteiten van het toernooi! De inschrijfgelden kunnen worden voldaan op Rabobank rekening NL35RABO0120239752, ten name van BV Huizen’96 (vermeld hierbij duidelijk voor welke perso(o)n(en) er betaald wordt) of aan de wedstrijdtafel uiterlijk voor aanvang van je eerste wedstrijd. De volgorde van het accepteren der inschrijvingen geschiedt in de volgorde van ontvangst, waarbij in iedere categorie ongeveer evenveel inschrijvingen worden geaccepteerd. Je inschrijving is pas definitief als je hiervoor bevestiging hebt gekregen van de toernooicommissie. Partijen voor de dubbelspelen zullen pas worden geaccepteerd indien ook de partner(s) heeft/hebben ingeschreven. INSCHRIJVEN VERPLICHT TOT BETALEN

6 Loting
De loting vindt op donderdag 04 april 2024 plaats in Sportcentrum “de Meent”, adres : Graaf Wichman 177 1276KD HUIZEN.

7 Speelzaal en speeltijd
Het toernooi wordt op de 9 banen van sportcentrum “De Meent” gespeeld, adres : Graaf Wichman 177 1276KD HUIZEN, tel 035-5256514. De speeltijd is van zaterdag 13 april 14:00 tot zondag 14 april 16.00 uur. De zaal zal zaterdag vanaf 13.30 uur geopend zijn.
Alcoholische drank is in de sportzaal en op de tribune niet toegestaan!

8 Shuttles
In de categorieën 3 en 6 van het toernooi dient gespeeld te worden met door BN goedgekeurde veren shuttles. In categorie 8 wordt met door BN goedgekeurde nylon shuttles gespeeld. In onderling overleg mag ook in deze klasse met veren shuttles gespeeld worden, mocht hierin een geschil zijn dient er met nylon shuttles gespeeld te worden.
Tijdens het toernooi zullen shuttles, tegen de dan geldende prijs, verkrijgbaar zijn in de sporthal.

9 Prijzen
Voor elk onderdeel op elk niveau is er één prijs voor de kampioen, bij meer dan 5 inschrijvingen op een nummer zal er ook een tweede prijs beschikbaar zijn.

10 Sportmasseur
Tijdens het toernooi is er op nog nader te bepalen momenten een sportmasseur aanwezig. Bezoek aan deze masseur is geheel gratis. Enkel voor gebruik van materiaal (bijvoorbeeld Sporttape) zal een vergoeding gevraagd worden.

11 Overig
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie. Noch BN, noch BV Huizen’96, noch sportcentrum de Meent stelt zich aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel opgedaan in of tijdens het toernooi of voor verlies diefstal en beschadiging van enig eigendom. Er dient uitsluitend in de voor de badmintonsport geëigende kleding te worden gespeeld.