Na het plotseling overlijden van onze voorzitter/penningmeester Henri de Brouwer,  is er een oproep gedaan aan onze leden om het bestuur te komen versterken. Die oproep heeft succes gehad, er hebben zich vier leden aangemeld voor een bestuursfunctie en een aantal leden hebben zich gemeld om de activiteitencommissie te komen versterken.

Omdat een formele ALV, waarin deze leden officieel benoemd moeten worden, pas zes weken na aankondiging kan plaatsvinden, en we die tijd niet hebben in verband met de afhandeling van lopende zaken, willen we deze kandidaten voorlopig als interim bestuursleden aanstellen.

Daarvoor is een ingelaste ALV gehouden op woensdag 13 juli en daarin zijn de volgende benoemingen unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden:

Bas de Ruysscher         : ad interim voorzitter

Manon Frissen              : ad interim penningmeester

Ewoud van den Berg    : ad interim competitie leider/ technisch bestuurslid

Tian Tjioe                      : ad interim bestuurslid recreanten

Marens blijft voorlopig aan als secretaris/ledenadministratie en John als bestuurslid jeugd.

De officiële ALV, waarin de definitieve benoemingen zullen plaatsvinden, zal in november worden gehouden.