De coronamaatregelen binnen de lockdown zijn weer aangepast. Er mag binnen weer gesport worden…dus we kunnen weer badmintonnen.

Sporten alleen in clubverband en toegang met een geldige QR-code zijn weer van kracht net als voor de lockdown.

De volgende maatregelen gelden nog steeds:

  • Geldige QR code (zie voor de controle op de QR-code het bericht van 8 november jl. (Nieuwe coronamaatregelen).
  • Bij verkoudheidverschijnselen thuisblijven

Wat betreft de contributie incasso. Er zal dan geen halfjaar in rekening gebracht worden, maar slechts 5 maanden. Natuurlijk wordt zoals gebruikelijk bij de incasso van januari wel de bondscontributie over heel het jaar geïnd.

Wanneer er weer mee bekend is over de voortgang van de verschillende competities, zullen wij jullie dat laten weten.