Beste BCT-er,

Zoals je hebt vernomen heeft de overheid op 20 oktober een aantal extra maatregelen genomen betreffende corona.

Alle sportcompetities liggen stil. Voor ons betekend dit dat zowel de bondscompetitie als de midweekcompetitie stilliggen tot nader order.

Zo gauw deze weer opengesteld zijn, informeren we jullie en zal een oplossing gezocht worden voor de wedstrijden die uitgevallen zijn.

Het bestuur heeft verder besloten om niet in ‘lockdown’ te gaan en wil de leden zoveel mogelijk laten spelen.

Wel zullen we de adviezen van de overheid en sportbonden door voeren op onze speelavonden.

Dat houdt het volgende in:

Voor de maandagavond:

 • Tijden zijn ongewijzigd.
 • Training gaat gewoon door! Wanneer je met tweeën op één speelhelft staat, houdt dan wel 1,5 meter afstand.
 • Het trainingsschema dient zodanig aangepast te worden dat er geen dubbelspel plaatsvindt!
 • Tijdens rustpauzes en instructie dient iedereen 1,5 mtr afstand te houden van elkaar.
 • De kleedkamers, wc en douches zijn gesloten.
 • Omdat de trainingen doorgaan zijn er op maandag geen speelvelden beschikbaar voor recreanten!

Voor de woensdagavond:

 • Speelavond tot 22.00 uur
 • Training kan doorgaan van 19.00 tot 20.00 uur
 • Vanaf 20.00 uur alleen recreanten
 • Geen dubbelspel, maar alleen enkelspel!
 • Wedstrijdjes kunnen nog wel ingedeeld worden, speelduur max 20 minuten
 • Tijdens wisselen, bewaar dan minimaal 1,5 mtr afstand
 • De kleedkamers en douches zijn gesloten (WC’s niet).

Op basis van de informatie van de bond en de gemeente, gaan we na 4 november op dezelfde voet door als de afgelopen weken.

Als vereniging moeten wij de maatregelen handhaven. Als bestuur gaan we er vanuit dat iedereen hier aan meewerkt!

Update van 15 december 2020

Beste BCT-er,

Zoals jullie wellicht al vernomen hebben, zijn de sportscholen en sporthallen voor minimaal een periode van 5 weken gesloten. Dat houdt in dat we voorlopig niet kunnen badmintonnen. Wanneer we dat weer wel kunnen, is nu nog niet te zeggen. Wellicht weten we de week voorafgaand aan de 19e januari iets meer. Als er iets meer bekend is, zullen we dat aan jullie communiceren.

De contributie:

Deze wordt normaal gesproken op 1 januari geïncasseerd voor een halfjaar. Dat zal nu ook gebeuren, alleen wordt daar meteen één maand in mindering gebracht voor het niet kunnen spelen. Voor hen die maandelijks betalen, vervalt de incasso van januari voor het contributiegedeelte.

De Bondsompetitie:

De sportbond had een aantal scenario’s klaarliggen voor de situatie dat er weer gespeeld kon worden. Nu de lockdown minimaal tot 19 januari geldt, zal ook de bond zich opnieuw moeten beraden. Zodra er meer bekend is over het wel of niet uitspelen van deze competitie, laten we dit natuurlijk aan de competitiespelers weten.

De Midweekcompetitie:

Op het moment de recreanten weer normaal kunnen badmintonnen, kan er pas beoordeeld worden of de midweekcompetitie vervolgd kan worden. M.i. is de kans hierop reëel, omdat deze competitie normaal langer doorloopt in het seizoen. Maar ook hier is het even afwachten en zullen ook hier deze competitiespelers over geïnformeerd worden, zodra wij meer weten.

Laten we vasthouden aan de verwachtingen, dat in de loop van volgende jaar “het oude normaal terugkeert”.