Beste leden van BCT,

Dit najaar doet BCT weer mee aan de textielactie van de gemeente Tilburg. Onze vorige deelname is al weer even geleden, zodat jullie vermoedelijk weer een hoop textiel op kunnen/willen ruimen.

Waarom was die actie ook alweer erg nuttig?
Naast een positieve bijdrage die we daarmee leveren aan het milieu kunnen we op deze manier ook  extra inkomsten voor onze club genereren. Om sportverenigingen (en scholen) te motiveren verdubbelt de gemeente de opbrengst bij de drie scholen/verenigingen die het meest aantal kilo’s textiel inzamelen. Wij sorteren, de gemeente recycled.

De Najaarsactie in 2019 zorgde voor 31.629 kilo textiel en aan de deelnemende scholen en verenigingen werd ruim €13.034,50 uitbetaald

 Dus gebruikt textiel: voor de draad ermee!

 Deze actie loopt van maandag 9 november tot maandag 16 november 2020.

 

Verzamelen van het textiel.

Het verzamelen van textiel vindt door onze vereniging al een aantal jaren plaats bij/door Ad Nouwens. Die slaat de aangeleverde spullen tijdelijk op, in afwachting van de gemeentelijke acties, waarbij een container bij hem wordt afgeleverd.  Dus jullie kunnen gedurende het hele jaar het overbodige textiel bij hem afleveren. Maar mochten jullie hier niet aan toegekomen zijn, dan is deze najaarsactie een goed gelegenheid om dat alsnog te doen.

 Adres hiervoor: Ringbaan Noord 23a (privé-adres van Ad), textiel graag in plastic zakken naast de garage te plaatsen. Bij grote hoeveelheden van te voren even hierover contact met hem opnemen:

via email (nono-nonono@home.nl of telefonisch:  013-5430958).

De container wordt weer opgehaald op maandag 16 november, dus zorg ervoor dat jullie voor die datum het textiel hebben ingeleverd!

 

Wat is textiel?

Ook textiel is een aparte afvalsoort en hoort daarom te worden gesorteerd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kleding, riemen, schoenen, gordijnen en beddengoed.

Wat gebeurt ermee?

Bruikbare kleding en schoeisel wordt verkocht als tweedehandskleding in arme landen. Een deel van het textiel dat niet meer bruikbaar wordt gerecycled tot grondstof voor textielmaterialen, bijvoorbeeld garens voor het maken van nieuwe kleding, maar ook voor vloerbedekking, dekens en vilt voor geluidsisolatie. Van kapotte kleding worden ook poetsdoeken en isolatiemateriaal gemaakt. Wat overblijft, wordt verbrand, dit is landelijk zo’n 8%.

Wat mag niet in de textielcontainer?

Vloerbedekking (mag bij grof huisvuil), zwaar vervuilde kleding (olie-, verfvlekken of nat) mag bij restafval.

Wist u dat u niet alleen goede kleding mag inleveren, maar ook kapotte en versleten kleding, schoenen, handdoeken, tassen, riemen, gordijnen, lakens, dekens, knuffels, artikelen van (kunst-)leer of (imitatie-) bont en textielresten.