Beste BCT-ers

Op maandag 24 augustus (T-kwadraat) en woensdag 26 augustus (Drieburcht) starten we weer na de zomerperiode met badmintonnen, op de tijden zoals we gewend zijn, T-kwadraat 19.00-21.00, Drieburcht jeugd 19.00-20.30, recreanten 20.30-22.30 uur.

 

Zie hieronder de praktische zaken/regels waar iedereen zich aan moet houden.

 
Praktische zaken

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Kleed zoveel mogelijk thuis om.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit binnen bij de sportaccommodatie. 
 • Bij de entree van de sportaccommodatie staan desinfectiemiddelen.
 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor desinfectie van gebruikte materialen. De accommodatie levert de schoonmaakmiddelen, de beheerder ondersteunt de gebruiker bij de schoonmaak. Het desinfecteren vindt plaats in de gehuurde tijd.
 • Indien de accommodatie aansluitend is verhuurd aan verschillende groepen/personen; neem de 1,5 meter afstand in acht.
 • Waar mogelijk zijn looproutes in de accommodatie aangebracht, om kruising van verkeer zoveel mogelijk te voorkomen.
 • De kleedkamers, douches en kluisjes zijn geopend (de kleedkamers zijn door max. 8 volwassenen tegelijk te gebruiken, kinderen niet mee gerekend). 
 • Toiletten zijn geopend. Verzoek is om zoveel mogelijk vooraf en na afloop thuis te gaan.
 • De gebruiker dient een ‘Corona-verantwoordelijke’ als centraal aanspreekpunt aan te stellen, die het protocol en de landelijke richtlijnen opvolgt en trainers en begeleiders hiervan op de hoogte stelt.
 • Iedereen mag onder begeleiding van bevoegde trainers en vrijwilligers van de vereniging deelnemen aan sportactiviteiten. Tijdens de activiteit mogen zij zonder beperkingen sporten.
 • Tribunes mogen uitsluitend voor wedstrijden worden gebruikt als de gebruiker een ‘steward’ aanstelt, die het maximum aantal bezoekers en het gebruik van de aangewezen zitplaatsen controleert. Dit verschilt per accommodatie.
 • Alle gemeentelijke accommodaties beschikken over een mechanische ventilatie. In de accommodatie  wordt maximaal geventileerd. Indien men extra wil ventileren kan men waar mogelijk ramen openen. Vraag de beheerder om je hierbij te assisteren.
 • De horeca bij de sportaccommodaties is geopend. Je dient vooraf te reserveren of inschrijven aan de bar bij het betreden van de horeca. M.u.v. horeca T-Kwadraat, daar is de horeca nog tijdelijk gesloten.