BCT doet wel regelmatig maar niet iedere keer mee aan de textielacties van de gemeente Tilburg.

Onze vorige deelname was in het najaar van 2017, maar BCT wil jullie toch de kans geven om textiel op te sparen en in te leveren. En wij leveren dat weer aan bij een van halfjaarlijkse acties van de gemeente Tilburg.

 Waarom zijn die acties ook alweer erg nuttig?

Naast een positieve bijdrage die we daarmee leveren aan het milieu kunnen we op deze manier ook extra inkomsten voor onze club genereren. Om sportverenigingen (en scholen) te motiveren verdubbelt de gemeente de opbrengst bij de drie scholen/verenigingen die het meest aantal kilo’s textiel inzamelen. Wij sorteren, de gemeente recycled.

Dus gebruikt textiel: voor de draad ermee!

Verzamelen van het textiel.

Het verzamelen van textiel vindt door onze vereniging al een aantal jaren plaats bij/door Ad Nouwens. Die slaat de aangeleverde spullen tijdelijk op, in afwachting van de gemeentelijke acties, waarbij een container bij hem wordt afgeleverd. Dus jullie kunnen gedurende het hele jaar het overbodige textiel bij hem afleveren.

Adres hiervoor: Ringbaan Noord 23a (privé-adres van Ad), textiel graag in plastic zakken naast de garage te plaatsen. Bij grote hoeveelheden van te voren even hierover contact met hem opnemen: via email (nono-nonono@home.nl of telefonisch: 013-5430958).