Inschrijven

Als je meteen lid wil worden dan kun je het inschrijfformulier uitprinten en na invullen opsturen naar de ledenadministratie, of het Word-formulier digitaal invullen en vervolgens naar de ledenadministratie sturen.

Het lidmaatschap ga je voor minimaal één jaar aan. Als je het lidmaatschap wenst te beëindigen, word je verzocht de ledenadministratie daarvan TIJDIG EN SCHRIFTELIJK in kennis te stellen. Opzeggingen dienen plaats te vinden voor 1 april van het betreffende verenigingsjaar. Ook vragen we op de eerste speelavond pasfoto’s in te leveren (senioren en recreanten 2 pasfoto’s en jeugdleden en VB-ers 1 pasfoto).
Tenslotte geef je met je inschrijving aan dat je kennis hebt genomen van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en daarmee akkoord gaat. Het Huishoudelijk Reglement kun je vinden op de website. Als je meer informatie wil ontvangen of als je een keer wil meespelen, kun je het beste contact opnemen met onze ledenadministratie:

ledenadministratie@bc-tilburg.nl

Klik hier voor het inschrijfformulier