Beste BCT-er,

vanaf deze week kunnen en mogen we weer badmintonnen. Daarbij moet we wel rekening gehouden met de beperkende maatregelen m.b.t. Corona:

o   op de speelavond is er een ‘Corona-verantwoordelijke’ als centraal aanspreekpunt die het protocol en de landelijke richtlijnen opvolgt en spelers hiervan op de hoogte stelt. Wie dat is in de Drieburcht staat aangegeven op het prikbord.

o    Alle aanwijzingen van deze ‘Corona-verantwoordelijke’ dienen strikt opgevolgd te worden+

o    Als je de bekende Corona gerelateerde klachten hebt, dan blijf je thuis en laat je zo snel mogelijk testen

o    Schud geen handen

o    Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

o    Kom niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit en wacht buiten bij de sportaccommodatie. 

o    De kleedkamers, douches en kluisjes van de sportaccommodaties blijven gesloten.

o    Toiletten zijn alleen bij uitzondering open. Verzoek is om zoveel mogelijk vooraf en na afloop thuis te gaan. Bij hoge uitzondering is er de gelegenheid om in de accommodatie naar het toilet te gaan.

o    Tijdens het sporten zijn er geen beperkingen. Buiten het speelveld dient de bekende 1,5 meter in acht genomen te worden.

o    Tribunes blijven gesloten voor publiek. 

o    Volg alle aangegeven hygiënerichtlijnen

o    De sporter is zelf verantwoordelijk voor desinfectie van gebruikte materialen. Dus wil je gebruikmaken van gel, handschoenen of mondkapje dan dien je die zelf mee te brengen.

 

Spelen in de vakantie / speeldata

In week  28 zijn de normale speeldagen maandag 6 juli (jeugd, competitiespelers en recreanten) en woensdag 8 juli (jeugd en recreanten). Dit zijn de eerste speeldagen NA Corona en de laatste voor de vakantieperiode waarin normaliter niet wordt gebadmintond.

Omdat we echter lang niet hebben kunnen badmintonnen en de verwachting is dat er minder mensen op vakantie gaan, gaan we tijdens de vakantie één speelavond per week realiseren.

Dit zijn de data, tijden en de locatie:

  • Maandag 6 juli van 19.00 uur tot 21.00 uur in T-Kwadraat
  • Woensdag 8 juli van 19.00 uur tot 22.00 uur in de Drieburcht
  • Woensdag 15 juli van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Drieburcht
  • Woensdag 22 juli van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Drieburcht
  • Woensdag 29 juli van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Drieburcht
  • Woensdag 5 augustus van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Drieburcht
  • Woensdag 12 augustus van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Drieburcht
  • Woensdag 19 augustus van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Drieburcht

Natuurlijk gaan we kijken of er veel deelname is om het de volgende jaren wederom in overweging te nemen

 

Contributie en verrekening Coronaperiode

Het bestuur heeft in de onlangs gehouden ALV voorstellen gedaan betreffende de contributie voor het komende seizoen en over een eventuele verrekening van de Corona periode. Beide voorstellen zijn unaniem aangenomen en geven we hieronder weer:

  • De contributie voor het komend seizoen zal niet verhoogd worden. Deze blijft dus hetzelfde als het afgelopen seizoen!
  • Door de lockdown hebben we ruim 3 maanden niet kunnen badmintonnen. We gaan nu echter in de vakantieperiode door en geven elk lid de gelegenheid om elke week te badmintonnen!

Het besluit is vervolgens dat we 2 maanden contributie verrekenen!

Hoe wordt dit uitgevoerd. Normaal gesproken is op 1 juli de automatische incasso voor de contributie tot 1 januari a.s., een periode van 6 maanden dus. Deze automatische incasso zal nu plaatsvinden op 10 juli en dan wordt er maar 4 maanden contributie geïncasseerd!

Voor hen die maandelijks betalen, geldt dat zij al 2 maanden niet betaald hebben, dus vangt de contributiebetaling weer aan m.i.v. de maand juli!

Wanneer je op vakantie gaat, dan wensen wij je een prettige vakantie en anders veel speelplezier.

Het bestuur.