ALV:

De ALV die gepland stond voor 25 maart heeft geen doorgang kunnen vinden. Daar we die wel voor de vakantieperiode afgerond wilden hebben, is deze ALV bij uitzondering online gehouden en op  dinsdag 30 juni.

Het verslag van deze vergadering zal weer op de gebruikelijke wijze worden verspreid.